Holteranalyse door DGTL Health in 6 stappen

28/03/2024
Grafische weergave met 6 stappen van een proces.

Bij DGTL Health streven we naar hoogwaardige Holteranalyses, ondersteund door efficiënte technologie en kunstmatige intelligentie. Maar hoe doen we dit precies? Om onze processen helder te visualiseren, hebben we het in een overzichtelijke grafiek gegoten. We nemen je mee door de verschillende stappen.

1 – Terugbrengen van Holter door patiënt

Voordat we het signaal kunnen analyseren, moet de patiënt natuurlijk eerst de Holter voor een bepaalde periode gedragen hebben. Na de opname wordt de Holter ingeleverd en kan het signaal naar ons gestuurd worden.

2 – Data upload

De ECG-data kan efficiënt worden geüpload naar onze database via onze API of de uploadpagina. Hier kunnen de patiëntgegevens en eventueel een dagboekje worden meegestuurd.

3 – Sinus

De geüploade data komt vervolgens in Sinus terecht, ons Holterportaal waar we het het overzicht bijhouden van alle uploads van alle klanten. Onze Holteranalisten werken in dit portaal en zien hier een werklijst van alle toegewezen patiënten. Patiënten komen bovenaan de lijst te staan wanneer er een verdenking op spoed is, hierover later meer!

4 – De Holteranalyse

Met behulp van kunstmatige intelligentie detecteren we mogelijke ritmestoornissen, die onze analisten zorgvuldig controleren en samenvatten. We nemen ook klachten van de patiënt mee voor een uitgebreid beeld.

Onze analisten worden uitgebreid getraind door onze eigen cardiologen en ondergaan een inwerkperiode voor ze met de patiëntgegevens aan de slag kunnen. Lees in deze eerdere blog hoe Kim Lan dit heeft ervaren!

5 – De beoordeling

Zodra de analist een samenvatting van de Holter heeft afgerond, geeft de cardioloog een beoordeling en eventueel advies.

6 – Rapport naar klant

Het rapport van de Holteranalyse, inclusief beoordeling en advies, wordt teruggestuurd naar de huisarts of het ziekenhuis. De behandelend arts kan zo binnen een paar dagen eventueel verdere stappen ondernemen om de patiënt verder te helpen.


In deze 6 stappen voorzien wij huisartsen en ziekenhuizen van een volledige Holteranalyse, inclusief beoordeling. Meer weten over ons proces of zie je nog meer mogelijkheden voor innovatie? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer weten over onze diensten?

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar +31 20 244 02 88